Feedback 2
Posted by teamit | Th9 22/21

Hình ảnh thực tế của khách hàng được làm dịu da bằng Mặt nạ siêu căng bóng SUPERSHINE Mask ngay sau khi thực hiện quy trình thay da bằng vi tảo. Da khách giảm đỏ hơn 70% và trở nên căng bóng, sáng mướt.

Bình luận